Automatska staklena vrata svakom korisniku pružaju komfor bilo da otvarate vrata svojim gostima, nosite prtljag ili kese iz kupovine, držite dete za ruku ili u naručju. Automatska staklena vrata su idealna za hotel, restoran, robnu kuću, tržni centar. Takođe, koriste se za bolnice, domove zdravlja, privatne ambulante. Automatska staklena vrata se odmah zatvaraju posle svakog prolaska. Time automatska vrata štede energiju.

Ugradnja sigurnosnih elemenata pruža najveću moguću bezbednost u radu automatskih vrata. Automatska staklena vrata imaju mogućnost ugradnje raznih opcija za suzbijanje provale i zaštite od požara. Automatska staklena vrata se najčešće koriste za bolnice, laboratorije, javne toalete i za prehrambenu industriju. Automatska staklena vrata mogu biti klizna automatska vrata sa jednim krilom, klizna automatska vrata sa dva krila, kružna automatska klizna vrata, kao i automatski pokretni zidovi.

Auomatska staklena vrata može da aktivira signalizacija kretanja, laserske prepreke, laserska zona. Prekidač za aktiviranje automatskih vrata može biti aktiviran povlačenjem, rukom ili stopalom. Takođe, automatska staklena vrata može aktivirati ključ, čitač kartica, beskontaktna identifikacija, elektronski daljinski upravljač, centralno upravljanje.

Intima Automatska staklena vrata:

Modeli automatskih staklenih vrata:
 • Klizna u ramu – EC-Drive
 • Klizna bez rama – All glass
 • Okretna (pivot) automatska vrata
Sigurnost:
 • Kaljeno staklo
 • Lamilirano staklo 8-12 mm sa poliranim ivicama

Vrste stakala:

 • Stakla su uvek kaljena ili laminirana debljine od 8-14 mm
 • Stakla u boji
 • Ornament stakla
 • Emajlirana stakla

Aplikacije:

 • Peskiranje (cela površina ili po motivu)
 • Stakla u boji po Ral karti – neprovidna
 • Staklo mermer „Float stone“
Garancija, servis i održavanje staklenih vrata