Intima Okretna vrata sa štokom i kancelarijske pregrade:

Modeli kancelarijskih pregrada:
 • Office Light – pivot (okretna vrata)
 • Ofice Light – slide (klizna vrata)
Sigurnost:
 • Kaljeno staklo
 • Lamilirano staklo 8-12 mm sa poliranim ivicama

Vrste stakala:

 • Stakla su uvek kaljena ili laminirana debljine od 8-14 mm
 • Stakla u boji
 • Ornament stakla
 • Emajlirana stakla

Aplikacije:

 • Peskiranje (cela površina ili po motivu)
 • Stakla u boji po Ral karti – neprovidna
 • Staklo mermer „Float stone“
Garancija, servis i održavanje staklenih vrata